ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA MITROFANI (COMUNA MITROFANI)

TITLU PROIECT: ACTINT - Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate de intreprinderi sociale ID 144062

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/168/6.1/S/144062